Pages

Sunday, July 10, 2011

Diam Ketika Makan

Pada suatu malam yang hening, sebuah keluarga sedang menikmati makan malam. Sesudah si ayah membaca doa, si anak ingin memberitahu kepada ayahnya.

Anak : Ayah. di .....

Ayah : Diam, jangan bercakap ketika makan

Setelah selesai makan

Ayah : Nak, apa yang kau ingin katakan tadi ?

Anak : Ayah, di daun salad yang ayah makan tadi ada ulat

No comments: